Όροι και προϋποθέσεις

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Συμφωνία») ορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από τη χρήση της ιστοσελίδας eskimoice.gr («Ιστότοπος» ή «Υπηρεσία») και οποιουδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της (συλλογικά, «Υπηρεσίες»). Η παρούσα Σύμβαση είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του διαχειριστή ιστότοπου (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε την παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα Σύμβαση, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε αυτήν την οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσία ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, δεν πρέπει να αποδεχτείτε την παρούσα Σύμβαση και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Σύμβαση είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς και διέπει τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς.

 

Λογαριασμοί και ιδιότητα μέλους

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Σύμβαση εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση με αυτόν. Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή για οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις της ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα τείνει να βλάψει τη φήμη και την καλή μας θέληση. Αν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραιτούμενους λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε εκ νέου στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet για να αποτρέψουμε περαιτέρω εγγραφή.

 

Συνδέσεις με άλλους πόρους

Παρόλο που ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μπορεί να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

 

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Σύμβαση ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιήσουμε. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

 

Αποδοχή των παρόντων όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Σύμβαση και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Αυτή η πολιτική όρων και προϋποθέσεων δημιουργήθηκε με τη γεννήτρια όρων και προϋποθέσεων.

 

Επικοινωνώντας μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετικό με αυτήν, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eskimoice.gr ή να γράψετε μια επιστολή στο Fotopoyloy 3 , Skaramagkas 12461 Greece.

 

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 20 Μαρτίου 2021